ilustracja

Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli powrócić do służby.

więcej

20 lutego odbyło się odwołane w „Walentynki” posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego proj(..)

21 lutego 2019
ilustracja

Pouczające” podziękowania, czyli: podziękowanie za pouczenie.

więcej

Od Bartosza Grduszaka, Redaktora Naczelnego zaprzyjaźnionego portalu ochrona24.info – specjalizującego się w tematy(..)

20 lutego 2019
ilustracja

Funkcjonariusze nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii.

więcej

Funkcjonariusze nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii. Inac(..)

20 lutego 2019
ilustracja

WSA: Nagrania z policyjnego wideorejestratora są informacją publiczną

więcej

Organy odmówiły wnioskodawcy udostępnienia całości nagrania z wideorejestratora z samochodu funkcjonariuszy policyj(..)

18 lutego 2019
ilustracja

ZG NSZZ Policjantów złożył w Sejmie Petycję w sprawie uchylenia lub zmiany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. – o Policji.

więcej

W załączniku zamieszczamy petycję przekazaną do Kancelarii Sejmu w dniu 14 lutego 2019 r. (…) Uprawnienie do otrz(..)

18 lutego 2019
ilustracja

Darowizna NSZZ Policjantów na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podczas VI Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji

więcej

16 lutego br, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Szósty Charytatywn(..)

18 lutego 2019
  • Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła obydwie petycje! więcej
  • Miesięcznik „Policja 997”: Komendant Główny Policji podziękował przewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów więcej
  • Zakończył się X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja. więcej
ilustracja

Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli powrócić do służby.

20 lutego odbyło się odwołane w „Walentynki” posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego proj(..)

więcej 21 lutego 2019
ilustracja

ZG NSZZ Policjantów złożył w Sejmie Petycję w sprawie uchylenia lub zmiany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. – o Policji.

W załączniku zamieszczamy petycję przekazaną do Kancelarii Sejmu w dniu 14 lutego 2019 r. (…) Uprawnienie do otrz(..)

więcej 18 lutego 2019
ilustracja

Darowizna NSZZ Policjantów na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podczas VI Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji

16 lutego br, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Szósty Charytatywn(..)

więcej 18 lutego 2019
ilustracja

Zakończył się X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja.

Zakończył się X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Turniej hon(..)

więcej 17 lutego 2019

Media o nas

Pouczające” podziękowania, czyli: podziękowanie za pouczenie.

Od Bartosza Grduszaka, Redaktora Naczelnego zaprzyjaźnionego portalu ochrona24.info – specjalizującego się w tematy(..) więcej

Funkcjonariusze nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii.

Funkcjonariusze nie mają prawa do odprawy, jeśli bezpośrednio po zwolnieniu ze służby wstępują np. do armii. Inac(..) więcej

WSA: Nagrania z policyjnego wideorejestratora są informacją publiczną

Organy odmówiły wnioskodawcy udostępnienia całości nagrania z wideorejestratora z samochodu funkcjonariuszy policyj(..) więcej

Nowe galerie