ilustracja

Opinia ZG NSZZ Policjantów do projektu ustawy w sprawie powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego.

więcej

Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawn(..)

25 lipca 2017
ilustracja

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 25 lipca 2017 r.

więcej

25 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych(..)

25 lipca 2017
ilustracja

Życzenia z okazji Święta Policji

więcej

Policjantki i Policjanci, Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policyjni. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Św(..)

22 lipca 2017
ilustracja

Życzenia Komendanta Głównego z okazji Święta Policji

więcej

Z okazji Święta Policji, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z I Zastępcą nadinsp. Andrze(..)

22 lipca 2017
ilustracja

Życzenia Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów z okazji Święta Policji

więcej

Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policji Koleżanki, Koledzy! To (..)

20 lipca 2017
ilustracja

Atrakcyjne pakiety OK System

więcej

Siłownie, baseny, fitness, 2600 obiektów sportowych za 75 zł miesięcznie w pakiecie Light Fit dla członków(..)

18 lipca 2017
  • Atrakcyjne pakiety OK System więcej
  • Ustawa powołująca Biuro Nadzoru Wewnętrznego przyjęta przez Radę Ministrów więcej
  • Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 25 lipca 2017 r. więcej
  • Opinia ZG NSZZ Policjantów do projektu ustawy w sprawie powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego. więcej
ilustracja

Filozofia Kalego

Gdy policjanta ktoś posądzi o naruszenie dyscypliny służbowej, nie daj Boże o przekroczenie lub niedopełnienie obo(..)

więcej 25 lipca 2017
ilustracja

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 25 lipca 2017 r.

25 lipca 2017 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych(..)

więcej 25 lipca 2017
ilustracja

Życzenia z okazji Święta Policji

Policjantki i Policjanci, Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policyjni. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Św(..)

więcej 22 lipca 2017
ilustracja

Centralne obchody Święta Policji 2017′

Centralne obchody Święta Policji 2017' Tegoroczne centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystym o(..)

więcej 22 lipca 2017

Media o nas

Znane są przypadki rezygnowania policjantów ze służby i podejmowania zatrudnienia w dyskontach

Zarobki w policji. "Znane są przypadki rezygnowania policjantów ze służby i podejmowania zatrudnienia w dyskontach".(..) więcej

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów o sytuacji w Policji na tle aktualnych wydarzeń.

Gośćmi audycji radia TOK FM „Światopodgląd” wyemitowanej 20.07.2017′ prowadzonej przez red. Agnieszkę Lichner(..) więcej

Minister Błaszczak: „Zmiany w sądownictwie zamykają postkomunizm w Polsce”

– Manifestacja w porównaniu z niedzielną była większa, ale pamiętajmy o tym, że mamy wakacje, bardzo wielu było(..) więcej

Nowe galerie