Fundusz socjalny

Poniżej można pobrać Regulamin i druk Wniosku o przyznanie pomocy z funduszu nagród i zapomóg dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach oraz w Komendach Miejskich i Powiatowych garnizonu śląskiego.