Odbudowa konkurencyjności uposażeń będzie kontynuowana, o konkretach i wyliczeniach NSZZ Policjantów będzie rozmawiać jeszcze przed wakacjami

23 kwietnia 2024 r. w godzinach popołudniowych wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy odbyli pilne spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesławem Mroczkiem a także Zastępcą Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Mariuszem Cichomskim. Zgodnie z wnioskiem przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, spotkanie poświęcono podwyżce uposażeń przewidzianych dla kursantów oraz następstw tej decyzji, ale nie tylko.

Wbrew oczekiwaniom NSZZ Policjantów, nowelizacja rozporządzenia płacowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 ze zm.), zapewniająca podwyżkę tylko dla kursantów nie zostanie rozszerzona na pozostałe grupy zaszeregowania. Nie oznacza to jednak, że podnoszenie atrakcyjności uposażeń zatrzyma się na stanowisku kursanta. Wiceminister Mroczek zapewnił, że jeszcze przed wakacjami odbędzie się robocze spotkanie poświęcone konkretnym rozwiązaniom, wśród których pojawią się również pomysły forsowane przez NSZZ Policjantów. Poprosił jednak, by Związek raz jeszcze przedstawił swoje propozycje i uwzględnił w nich wszystkie te rozwiązania, które już zostały wdrożone lub będą wdrażane. Przed spotkaniem, Związek ma otrzymać kalkulacje dotyczące dwóch lub trzech wariantów systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych. Niewykluczone, że na stole rozmów pojawią się propozycje opracowane przez resort. Wiceminister nie krył, że koszty jakie pociągnęła za sobą przede wszystkim tegoroczna podwyżka wyczerpały możliwości obecnego budżetu. Zatem, projektowanie nowych rozwiązań musi się opierać na nowych źródłach finansowania i na nowym budżecie. Poinformował przy tym o finalizowaniu prac m.in. nad nowelizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przewidującej dodatkowe środki również dla Policji.

W kontekście dodatkowych środków związkowcy wyrazili ubolewanie, że Policja zbyt mało środków otrzyma z Krajowego Planu Odbudowy. Z podobną oceną spotkał się projekt ustawy poświęconej przyszłorocznej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Powołując się na wcześniejszą opinię Zarządu Głównego, związkowcy skrytykowali przede wszystkim to, że spośród formacji podległych MSWiA Policja ma otrzymać najniższą stawkę za nadgodziny. Dobrym sygnałem może być to, że w konsultacjach międzyresortowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji również skrytykował stanowisko Ministerstwa Finansów i zobowiązał się do zweryfikowania wyliczeń dostarczonych w trakcie projektowania przez poszczególne służby.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu była też mowa o zmianie dotychczasowego sposobu finansowania Policji i potrzebie odniesienia go do PKB oraz o konieczności kontynuowania Programu Modernizacji. Wiceminister zapewnił, że zarówno Minister Kierwiński, jak i on sam pozytywnie oceniają pomysł odniesienia nakładów na funkcjonowanie Policji do wskaźnika PKB. Zauważył, że gdyby obecny model finansowania był dobry, nie byłoby potrzeby uchwalania takich źródeł finansowania Policji, jak chociażby Program Modernizacji, który będzie kontynuowany dopóki obecny system nie zostanie zmodernizowany. Ten temat stał się okazją do oceny tegorocznego budżetu Policji. Zdaniem Wiceministra pieniędzy nie powinno zabraknąć, ponieważ budżet jest znacznie większy od tego, który zaplanował poprzedni Rząd. Zapewnił jednak, że informację z wykonania budżetu dostaniemy na kolejnym spotkaniu.

Dyskutując o obszarach wymagających zmian legislacyjnych i jednocześnie dodatkowych nakładów, powrócono do tematu zrównania Policji i Wojska pod względem różnego rodzaju świadczeń, zwłaszcza świadczeń mieszkaniowych. Ostatni z przykładów, który istniejącą przepaść niestety pogłębia dotyczy waloryzacji ekwiwalentu w zamian za umundurowanie. Jak podkreślili związkowcy, wojskową mundurówkę zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a policyjna waloryzacja objęła jedynie umundurowanie wydawane młodym policjantom w naturze.

Spotkanie zakończyło się na medialnych doniesieniach o rzekomych przygotowaniach resortu do przyjmowania w szeregi polskiej Policji obcokrajowców. Wiceminister Mroczek stanowczo tym doniesieniom zaprzeczył, podkreślając, że resort nie przygotowuje w tym zakresie żadnych zmian ustawowych (art. 25 ust. 1 u.o.p.) i nie ma takiego planu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów