Odznaczenia i wyróżnienia NSZZ Policjantów wręczone

W dniu 30.05.2022 roku w Auli Rotundy im. asp. Jana Kali w KWP w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. śląskiego.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi. Następnie wprowadzony został Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. śląskiego asp. szt. Michała Szczęśniaka, nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień związkowych.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn wyróżniony Medalem 100-lecia powstania Polskiej Policji za zasługi dla NSZZP oraz jego dwaj zastępcy – insp. Mariusz Krzystyniak i insp. Artur Bednarek wyróżnieni Medalem XXX – lecia NSZZP.

Krzyżem Niepodległości kl. I z Gwiazdą oraz Medalem XXX – lecia odznaczony został były Przewodniczący NSZZP  woj. śląskiego kol. Roman Wierzbicki ponadto Medale XXX – lecia zostały wręczony m.in. byłemu Wiceprzewodniczącemu NSZZP – kol. Alojzemu Kurtok, p.f Przewodniczącemu Forum Związków Zawodowych woj. śląskiego – kol. Jackowi Zając, Przewodniczącemu NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – kol. Tomaszowi Walaszczyk, Wiceprzewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Policji woj. śląskiego – Pani Danucie Hus, Pani mecenas Katarzynie Legień, Przewodniczącym Zarządów Terenowych NSZZP woj. śląskiego oraz wyróżniającym się członkom związku.

Serdecznie gratulujemy !