Pożegnanie z mundurem w OPP i SPKP

Pożegnanie z mundurem   w OPP i SPKP w Katowicach !

Od stycznia br. do końca lutego zaplanowane zostało odejście na zasłużoną emeryturę 24 osoby
w tym 23 zrzeszonych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Policjantów .

W uroczystych zbiórkach związanych z pożegnaniem m z mundurem wzięli udział przedstawiciele
NSZZ Policjantów w osobach :

kol.Kazimierz BARBACHOWSKI -Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
w Warszawie

kol.Dariusz TABAS -Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy OPP w Katowicach

Stronę służbową reprezentowali :

insp.Rafał STANEK -Dowódca OPP w Katowicach

insp.Grzegorz MUCHA – Dowódca SPKP w Katowicach

mł.insp.Artur MALISZEWSKI – Zastępca Dowódcy OPP

mł.insp.Tomasz ZIÓŁKOWSKI – Zastępca Dowódcy OPP

Składamy serdeczne życzenia, słowa uznania i gratulacje wszystkim przechodzącym
na zasłużoną emeryturę !