KZP – Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach, nie posiada jakichkolwiek informacji o stanie zebranych środków a także zadłużenia beneficjentów Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.
Ponadto w żaden sposób nie uczestniczy w zbieraniu, rozpatrywaniu wniosków a tym bardziej w przyznawaniu pożyczek z tej kasy.
Tymi zagadnieniami zajmuje się tylko i wyłącznie Wydział Finansów KWP w Katowicach, gdzie mieści się siedziba KZP.
Tel.kontakt. 47 851 1376.
Zamieszczona na stronie naszego zarządu, w zakładce KZP dokumentacja i druki mają charakter grzecznościowy i informacyjny.

Poniżej zamieszczono nowe druki + statut KZP przy KWP Katowice, które obowiązują od 1.10.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski składane na wcześniejszych drukach będą rozpatrywane
do 31.12.2022 r.

Ubiegając się o pożyczkę należy złożyć:

1. Wniosek o udzielenie pożyczki+zaświadczenie
2. Oświadczenie poręczyciela (dla pracodawcy)
3. Oświadczenie poręczyciela+zobowiązanie

Aby przystąpić do KZP należy złożyć:

1. Deklaracja przystąpienia do KZP
2. Oświadczenie osoby uprawnionej

Wszystkie druki w załączniku poniżej.