KKOP

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż biuro Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach, nie posiada jakichkolwiek informacji o stanie zebranych środków a także zadłużenia beneficjentów Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej.
Ponadto w żaden sposób nie uczestniczy w zbieraniu, rozpatrywaniu wniosków a tym bardziej w przyznawaniu pożyczek z tej kasy.
Tymi zagadnieniami zajmuje się tylko i wyłącznie Wydział Finansów KWP w Katowicach, gdzie mieści się siedziba Kasy.
Tel.kontakt. 32 200 1375.
Zamieszczona na stronie naszego zarządu, w zakładce KKOP dokumentacja i druki mają charakter grzecznościowy i informacyjny.