Fundusz Ochrony Prawnej

Fundusz Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Obowiązujący od dnia 6 września 2019 r. Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego to nie tylko finansowanie kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przeciwko członkom postępowaniach karnych i o wykroczenia popełnione w związku ze służbą w Policji oraz postępowaniach dyscyplinarnych, ale także udział pełnomocnika w postępowaniach cywilnych i administracyjnych wynikających ze stosunku służby.
Bezpłatne poradnictwo prawne oraz finansowanie kosztów zastępstwa procesowego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, członkom funduszu, którzy zostali ofiarami napaści, naruszenia nietykalności cielesnej lub pomówienia.

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady prawnej kontakt telefoniczny za pośrednictwem I Wiceprzewodniczącego kol. Andrzeja Sochy tel.kontakt.
(47) 851 20 32  oraz 533 889 752

Masz prawo do swojego adwokata!

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego