Fundusz Prewencyjny PZU

Uwagi dla wnioskodawców:

Do wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU zgodnie z regulaminem (jest widoczny w treści umowy) należy dołączyć: aktualne zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem na schorzenie, a także pozostałą dokumentację medyczną w postaci orzeczenia o niepełnosprawności, kart leczenia szpitalnego , itp.
Dodatkowo należy dołączyć oryginały faktur za poniesione koszty leczenia bądź imienne rachunki uproszczone.
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych (do pobrania).
Komplet przygotowanych dokumentów proszę przesyłać do sekretarza Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w KWP w Katowicach (Wydział Gabinet Komendanta KWP – Pani Marta Leszczyńska, pokój 239 budynek E, II piętro, telefon 478511730).

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego nie jest adresatem wniosków.