Fundusz Prewencyjny PZU

Uwagi dla wnioskodawców:

Do wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU zgodnie z regulaminem (jest widoczny w treści umowy) należy dołączyć: oryginały dokumentów (faktury, rachunki, oświadczenia) stwierdzające poniesione koszty wynikające z załącznika nr 3 umowy tj. „Zadania prewencyjne realizowane w ramach niniejszej umowy” oraz zgodnie z regulaminem Funduszu Prewencyjnego
Do wniosku należy także dołączyć wykaz faktur (do pobrania powyżej (Plik w formacie doc/pdf) – faktury wystawione tylko po 1 stycznia 2016 r.
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych (do pobrania powyżej, tuż pod wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Funduszu Prewencyjnego)
Komplet przygotowanych dokumentów proszę przesyłać do Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w KWP w Katowicach (Wydział Kadr i Szkolenia KWP ). Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego nie jest adresatem wniosków.