UROCZYSTE SPOTKANIE w CZĘSTOCHOWIE

UROCZYSTE SPOTKANIE

W dniu 7 kwietnia br. w Częstochowie odbyło się okolicznościowe spotkanie zorganizowane
przez Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZ
Policjantów w Częstochowie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób – członków Zarządu Terenowego Emerytów
i Rencistów
NSZZ Policjantów, zrzeszającego zacnych seniorów z ziemi częstochowskiej, ale i nie tylko.

 

Władze samorządowe Miasta Częstochowy reprezentował:

Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzysztof MATYJASZCZYK

Stronę służbową KMP w Częstochowie reprezentował:

Komendant Miejski Policji w Częstochowie – mł. insp. Dariusz KIEDRZYN

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego reprezentował:

Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – Maciej DZIERGAS

Tak prężnie działający ”seniorski” Zarząd to bezsprzeczna zasługa Przewodniczącego Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kol. Mariana STRZELECKIEGO

W trakcie spotkania kol Marian Strzelecki wraz z Maciejem Dziergas wręczyli medale związkowe oraz odznaczenia dla wyróżniających się członków NSZZ Policjantów.

Ponadto kol. Marian Strzelecki uhonorował okolicznościowymi dyplomami oraz upominkami kilku zacnych jubilatów.

Na zakończenie kol. Marian Strzelecki – Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Częstochowie został odznaczony medalem XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów. Medal w imieniu Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego wręczył Wiceprzewodniczący Maciej Dziergas.