Rewolucja na trybunach! Na stadiony wrócą miejsca stojące?

Umożliwienie organizacji meczów piłkarskich na stadionach, gdzie znajdują się sektory z miejscami stojącymi dla kibiców – zakłada projekt rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt rozporządzenia ws. wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie trafił do konsultacji międzyresortowych.
W ocenie MSWiA, wprowadzenie proponowanych rozwiązań przyczyni się m.in. do zwiększenia frekwencji na stadionach.
„Zmiana umożliwiająca organizowanie meczów piłki nożnej, także z uwzględnieniem możliwości wykorzystania na stadionach miejsc stojących jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez środowisko piłkarskie. Oczekuje się, że możliwość sprzedaż biletów na miejsca stojące przyczyni się do zwiększenia frekwencji na stadionach, a co za tym idzie zwiększenia pozytywnej roli piłki nożnej w społeczeństwie” – napisano w uzasadnieniu projektu.
Zgodnie z propozycją MSWiA, miejsca stojące na stadionie miałyby być oddzielone od pozostałych sektorów. Ponadto trybuna, z której będzie można oglądać mecz na stojąca będzie musiała posiadać miejsca numerowane.
Projekt rozporządzenia zakłada też, że w sektorach z miejscami stojącymi muszą być stosowane tzw. bariery bezpieczeństwa.
„Ich celem jest w szczególności uniemożliwienie niekontrolowanego przemieszczania się większej liczby osób – kibiców, pomiędzy rzędami miejsc, co mogłoby stanowić bardzo poważne zagrożenie w szczególności w sytuacji przemieszczania się osób w stronę płyty boiska. Ze względu na fakt, że konstrukcja trybun zakłada ich pochylenie w kierunku boiska, niekontrolowany napór tłumu w tę stronę może prowadzić do sytuacji przewracania się osób, upadków, tratowania itp. Umiejscowienie barier bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie tego typu wypadkom” – podkreślono w uzasadnieniu.

W propozycji MSWiA zaznaczono, że bariery bezpieczeństwa powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby w trakcie imprezy masowej nie było możliwości ich wyrwania. Zgodnie z projektem, proponowane przepisy weszłyby życie 14 dni od daty ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogów technicznych, jakim powinny odpowiadać sektory, na których udostępniane są miejsca stojące podczas meczów piłki nożnej – w załączniku