Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów jest spowodowana przede wszystkim potrzebą zmiany dotychczasowego ubioru ćwiczebnego policjantów, a także uwzględnienia w przepisach tego rozporządzenia nowego stanowiska służbowego – starszy dzielnicowy…

Projekt w załączniku:

ZAŁĄCZNIKI