Informacja prawna – równoważnik mieszkaniowy.

W związku z poleceniem służbowym dot. weryfikacji decyzji w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego przedstawiamy Informację prawną sporządzoną 30 sierpnia 2017 roku przez Adwokata Kacpra Matlaka na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

INFORMACJA PRAWNA
w sprawie zakresu administracyjnego postępowania weryfikacyjnego w przedmiocie dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy policji.

Informacja w załączniku