Związki Zawodowe Służb Mundurowych otrzymały do zaopiniowania projekt ustawy

Związki Zawodowe Służb Mundurowych otrzymały datowane na dzień 29 marca 2017 r. pismo z załączonym do zaopiniowania projektem zmian w poszczególnych ustawach pragmatycznych. W projekcie uwzględniono 30 dni pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego.

Ministerstwo w piśmie przewodnim prosi cyt.: „o niezwłoczne zaopiniowanie projektu, co wynika z potrzeby wdrożenia postulatów środowiska funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wynikających z potrzeby zachowania profesjonalnego charakteru służby i jego efektywnego wymiaru”… (cokolwiek to znaczy)

Projekt zmian w załączniku.