Znamy termin wypłaty „mundurówki”

Jeszcze przed Wielkanocą policjanci otrzymają ekwiwalent w zamian za umundurowanie. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji, zabezpieczone na ten cel środki umożliwią wypłatę tego świadczenia w dniu 14 kwietnia, w przeddzień wielkanocnego weekendu. Termin wypłaty ma być ten sam w całym kraju.

Sławomir Koniuszy

źródło: http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/ 31 marca 2017