XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Szczyrk 2017′

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w dniach 26 – 30 września 2017 r. zorganizowała XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji, który odbył się w Szczyrku. Bazą rajdu było Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący, Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant Karpackiego
Oddziału SG w Nowym Sączu oraz Burmistrz Szczyrku. Współorganizatorami Rajdu byli: Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

W Rajdzie uczestniczyły 352 osoby /funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wraz z rodzinami, resortowi
związkowcy oraz emeryci i renciści/, spośród których utworzono 33 rywalizujące ze sobą drużyny piesze.

Szczegóły Rajdu w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI