Wojewoda nagrodził bohaterskich policjantów

1 lutego 2017′ w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie policjantów z Wojewodą Śląskim.

Jarosław Wieczorek podziękował 9 stróżom prawa, którzy wykazali się zaangażowaniem i bohaterską postawą podczas służby. Mundurowi nie bacząc na swoje bezpieczeństwo uratowali ludzi znajdujących się w ekstremalnych sytuacjach. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Naczelnik Gabinetu Komendanta oraz przełożeni wyróżnionych policjantów.

Dzisiaj w Sali Złotej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie Wojewody ze śląskimi policjantami. Podczas wydarzenia Jarosław Wieczorek podziękował 9 stróżom prawa z samodzielnego pododdziału policji w Bielsku Białej oraz komend miejskich w Kłobucku, Rybniku i Zabrzu, którzy podczas służby wykazali się bohaterską postawą i pomogli ludziom znajdującym się w ekstremalnych sytuacjach. Zdaniem Wojewody Śląskiego, wyróżnieni mundurowi kierowali się ogromnym zaangażowaniem, odwagą i odpowiedzialnością, które wykraczały poza ich codzienną służbę. Każdy z nich bowiem,  nie bacząc na swoje bezpieczeństwo ratował życie i zdrowie mieszkańców naszego województwa m.in. wyprowadzając ich z groźnych pożarów.

Policjanci odebrali gratulacje i wyróżnienia z rąk Wojewody w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego, Naczelnika Gabinetu Komendanta podinsp. Gabrieli Sochy oraz swoich przełożonych. Szef śląskich policjantów również osobiście pogratulował swoim pracownikom odwagi i godnej postawy policjanta. Komendant podkreślił, że policjanci pełnią służbę nawet z narażeniem życia, co udowodnili wyróżnieni dziś mundurowi, a obywatele mogą liczyć na fachową pomoc mundurowych nawet w bardzo trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

KWP w Katowicach / ws