Ustawa powołująca Biuro Nadzoru Wewnętrznego przyjęta przez Radę Ministrów

Ustawa powołująca Biuro Nadzoru Wewnętrznego przyjęta przez Radę Ministrów

Zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – to założenie projektu ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego przyjętego na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał dotąd realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi służbami. Szef MSWiA, minister Mariusz Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że nie zgadza się na taką sytuację.

– Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny, a nie tylko teoretyczny nadzór – mówił – Mundurowi mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują oni zgodnie z najwyższymi standardami.

Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, projekt ustawy nadaje ministrowi uprawnienia do sprawowania nadzoru nad Policją, PSP, Strażą Graniczną i BOR w zakresie:

  • czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających;
  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnianych przez ich funkcjonariuszy i pracowników;
  • weryfikowania kandydatów na określone stanowiska.

Zgodnie z projektem, utworzony zostanie nowy organ nadzoru, podległy bezpośrednio ministrowi – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. W wykonywaniu zadań wesprze go utworzone w strukturach MSWiA Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW). To ono pomoże egzekwować odpowiednie standardy pracy służb mundurowych. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy w tym przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej. BNW sprawdzi również czy kandydaci na wyższe stanowiska w służbach nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Nie bez znaczenia dla nowej ustawy jest także fakt, że służby mundurowe są szczególnie narażone na korupcję. Bez należytego nadzoru pojawia się groźba nadużyć. Biuro Nadzoru Wewnętrznego pomoże zwalczać takie negatywne zjawiska jeszcze w zarodku.

W skład BNW wejdzie 35 inspektorów oddelegowanych z Policji i Straży Granicznej. Wspierać ich będą również strażacy i funkcjonariusze BOR.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych Policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra. Ich zadania pozostaną jednak niezmienione. BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

Funkcjonowanie Biura Nadzoru Wewnętrznego w sferze czynności operacyjno-rozpoznawczych będzie podlegać takim samym wymogom formalnym i mechanizmom kontrolnym, jak w przypadku służb posiadających podobne uprawnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.