Uroczystość w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

27 lipca 2021′ w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyła się uroczystość uhonorowania medalami oraz okolicznościowymi tablo NSZZ POLICJANTÓW darczyńców – osób zawsze otwartych i gotowych na wsparcie idei NSZZ Policjantów oraz zasłużonych członków naszego związku .

Organizatorami uroczystości był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz kierownictwo służbowe tej jednostki.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy OPP w Katowicach jest jednym z najprężniej działających w naszym, największym w kraju garnizonie. Dzięki pracy tego zarządu sukcesywnie bowiem wzrasta liczebność członków naszego związku, nie tylko w strukturach tego zarządu ale i w całym województwie.

Dotyczy to szczególnie młodych, nowoprzyjętych koleżanek i kolegów Policjantów. Przedstawiona naszym młodym adeptom sztuki policyjnej idea statutowej działalności związku, pierwszej i najdłużej działającej organizacji związkowej w naszej formacji, dodatkowo podparta tematyką Funduszu Ochrony Prawnej powoduje świadomy i dobrowolny akces wstępowania do NSZZ Policjantów . Intensywnie wzrastające uzwiązkowienie nie tylko w OPP ale w całym naszym województwie to niewątpliwa zasługa pełniących tam funkcje z wyboru w strukturach Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów.

Na dzisiejszej uroczystości NSZZ Policjantów reprezentowali, medale oraz tablo wręczali;

  • Kol. Kazimierz BARBACHOWSKI – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
  • Kol. Michał SZCZĘŚNIAK – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego.
  • Kol. Dariusz TABAS – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Katowicach
  • Kol. Rafał JANUS – Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP Katowice.
  • Kol. Jacek GOMUŁA – Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP Katowice.

Stronę służbową OPP w Katowicach reprezentowali ;

  • insp. Rafał STANEK – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.
  • mł. insp. Artur MALISZEWSKI – Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. /Obydwaj Dowódcy są zrzeszeni w NSZZ Policjantów/

Uroczystość była połączona z rocznicą XXX – lecia powstania NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW (z uwagi na sytuację COVID-19, została znacznie przesunięta w czasie ).

Wyróżnionym i odznaczonym osobom składamy serdeczne słowa uznania oraz gratulacje !

Rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego
Maciej Dziergas