Ubezpieczenie na życie w programie Policja 4.0

Szanowni Państwo, Funkcjonariusze i Pracownicy Garnizonu Śląskiego !

Wybierając ochronę ubezpieczeniową dla siebie oraz najbliższych członków rodziny, pamiętaj  że oferta PZU Życie S.A.  Program Policja 4.0  gwarantuje:

stabilną i bezpieczną ochronę ubezpieczeniową,
– przejrzyste i dostępne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela,
dostosowanie warunków ubezpieczenia do służby w Policji,
–  szeroki i zróżnicowany wybór wariantów ubezpieczenia podstawowego, bogatą ofertę pakietów dodatkowych gwarantujących wzmocnienie ochrony ubezpieczeniowej,
– pakiety ubezpieczeń majątkowych dla  funkcjonariuszy i pracowników (m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza oraz materialnej pracownika, ochronę prawną, ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym),
–  prywatną opiekę medyczną już w zakresie ubezpieczenia na życie, z dostępem bez limitu i bez skierowania do 16 specjalizacji lekarskich, wybranych badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych,
–  dodatkowe warianty i pakiety prywatnej opieki medycznej  w bardzo korzystnej cenie w porównaniu do ceny rynkowej ubezpieczenia,
–  wypłatę świadczenia za pierwszy pobyt powypadkowy w szpitalu aż za 21 dni hospitalizacji,
–  wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany leczenie nerwicy,
–  podwyższone świadczenie za wystąpienie nowotworu złośliwego oraz świadczenie za nowotwór złośliwy w stanie przedinwazyjnym (in situ),
–  fundusz prewencyjny, który zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe dla ubezpieczonych funkcjonariuszy i pracowników oraz członków ich rodzin,

WAŻNE : Przypominamy, że „stary” program ubezpieczenia Policja 2015 zostanie automatycznie rozwiązany:
– ubezpieczenia na życie z dniem 30.11.2022 r.
– ubezpieczenia majątkowe z dniem 31.10.2022 r.
 
W celu zapewnienia ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej, prosimy o składanie deklaracji z zachowanie wskazanych terminów:
1. Ubezpieczenia na życie z programu Policja 4.0:
– dla przystąpień od 1 października 2022 r. – deklaracje należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 września 2022 r.
– dla przystąpień od 1 listopada 2022 r. – deklaracje należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 października 2022 r. Jest to ostatni termin na złożenie deklaracji !!!
2. Ubezpieczenia majątkowe z programu Policja 4.0: deklaracje należy złożyć  najpóźniej do dnia 15 października 2022 r. Jest to ostatni termin na złożenie deklaracji !!!

UWAGA: Funkcjonariusze i pracownicy, którzy nie podpiszą deklaracji we wskazanych terminach nie zostaną objęci ubezpieczeniem !