Trwająca aż cztery długie lata sprawa, w końcu doczekała się zakończenia, drugiego aktu – komentarz Macieja Dziergasa

– Od początku tego skandalicznego zdarzenia, bulwersującego nie tylko środowisko mundurowe, staliśmy jako NSZZ Policjantów murem za policjantami . Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, iż interwencja przeprowadzona przez kolegów z częstochowskiej drogówki była zasadna i nie budziła żadnych zastrzeżeń  – pisze Maciej Dziergas w swoim komentarzu do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

– Intensywnie w sprawę kolegów Tomków zaangażował się Zarząd Terenowy przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach. Policjanci jako członkowie NSZZ Policjantów oraz Funduszu Ochrony Prawnej zostali objęci odpowiednią pomocą prawną. Wszystkie koszty finansowe związane ze sprawą zostały pokryte z FOP. Na żadnym etapie sprawy nie zostali pozostawieni sami sobie – podkreśla Maciej Dziergas.

– Wyrok, winien być przestrogą dla tych wszystkich osób, które bezprawnie, szczególnie przy użyciu tak obecnie modnego „hejtu” zdecydują się w jakikolwiek sposób naruszać dobra funkcjonariuszy Policji – dodaje.

– W dalszym ciągu tego typu bezprawne zachowania na szkodę policjantów zrzeszonych w NSZZ Policjantów i Funduszu Ochrony Prawnej, spotykać się będą z naszym stanowczym działaniem poprzez zaangażowanie współpracujących z nami prawników – zapewnia Maciej Dziergas.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego”