ŚWIĘTO POLICJI W JAWORZNICKIM GARNIZONIE

W tym roku przypada 103. rocznica powstania Policji Państwowej i 100. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego. Z tej okazji na jaworznickim rynku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Dominik Łączyk, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie inspektora doktora Piotra Uwijały oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinspektora Pawła Więcka wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku przypada 103 rocznica powstania Policji Państwowej i 100 rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego. 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o Policji Państwowej, na mocy której powołano nową, państwową organizację w zakresie służby bezpieczeństwa, jednocześnie uchylając wcześniejsze akty prawne dotyczące m.in. Milicji Ludowej czy Policji Komunalnej. To wydarzenie 1919 roku wpisywało się jako jedno z wielu istotnych elementów procesu odradzania się Rzeczypospolitej, a odbywało się w okresie, gdy Wojsko Polskie prowadziło walki o nowe granice państwa i jego niepodległość. Ówcześni Policjanci strzegli bezpieczeństwa i porządku wewnątrz terytorium państwa, a w 1920 roku, gdy wojska sowieckie zbliżały się do Warszawy, ochotniczo i z najwyższym oddaniem stanęli do walki z wrogiem, przynosząc chwałę swej formacji. Walczyli oni w Bitwie Warszawskiej oraz strzegli polskiej granicy na Zbruczu, a na kartach historii zapisały się bohaterskie czyny policjantów m.in. z 213. Policyjnego Pułku Piechoty czy też kawalerzystów ze Szwadronów Policji Konnej.

W czwartek na Rynku Głównym w Jaworznie odbył się uroczysty apel z okazji miejskich obchodów Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kanclerz doktor Mariusz Karaś, a kazanie wygłosił Ksiądz Mariusz Olejnik kapelan jaworznickich policjantów. Mszę Świętą koncelebrowali również Ksiądz Prałat Eugeniusz Cybulski miejscowy proboszcz, jak również Ksiądz Kanonik — porucznik Andrzej Stasiak – Kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Ksiądz Józef Handerej przyjaciel jaworznickiej Policji.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli na płytę rynku głównego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektorowi Dominikowi Łączykowi złożył dowódca uroczystości podinspektor Andrzeja Szczerba. Na początek Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała, przywitał wszystkich zebranych gości i podziękował za tak liczne przybycie, a wśród nich byli:

-Senator Rzeczypospolitej Polskiej  – Pani Joanna Sekuła
-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – Pan Robert Warwas,
-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan  Mateusz Bochenek;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Ewę Malik – Pan Piotr Ociepka;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Barbarę Dolniak – Pan Krzysztof Pasek;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Wojciecha Saługę – Pan Przemysław Kawka;
-Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Dariusz Starzycki
-Prezydent Miasta Jaworzna – Pan Paweł Silbert;
-Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – Pan Łukasz Kolarczyk;
-Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie – Pan Tadeusz Kaczmarek;
-Doradca Prezydenta Miasta Jaworzna do spraw bezpieczeństwa – Pan nadbrygadier (w stanie spoczynku) Janusz Skulich;
-Naczelnik Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Pan Zbigniew Piątek;
-Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie – Pan  Paweł Wysocki;
-Prokurator Rejonowy w Jaworznie – Pan Jacek Nowicki
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie – Pani Bożena Wójcik;
-Ksiądz doktor Mariusz Karaś – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;
-Ksiądz Prałat Eugeniusz Cebulski – Proboszcz parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
-Ksiądz  kanonik – porucznik Andrzej Stasiak – Kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej;
-Ksiądz  kanonik Józef Handerk – Proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi;
-Ksiądz Mariusz Olejnik – kapelan jaworznickich policjantów;
-Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach – Pan podpułkownika Andrzej Kłuś;
-Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie – Pan młodszy brygadier Bartosz Smolarczyk;
-Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej – Pan młodszy brygadier Zbigniew Gnacik;
-Komendant Straży Miejskiej w Jaworznie – Pan Artur Zięba;
-Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – Pan insp. Tomasz Kłosowicz;
-Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej – Pan insp. Artur Klimek;
-Komendant Miejski Policji w Będzinie – Pan insp. Arkadiusz Więcek;
-I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – Pan podinsp. Sławomir Zagrobelny;
-Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego – Pan aspiranta sztabowego Michał Szczęśniak,
-Przewodniczący Terenowego Związku NSZZ Policjantów przy KMP w Jaworznie – Pan podinspektor (w stanie spoczynku) Piotr Pacyniak;
-Przewodniczący Terenowego Związku NSZZ Policjantów przy KMP w Dąbrowie Górniczej i zarazem Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Regionu – Dąbrowa Górnicza – Pan podkomisarz Rafał Gwiazda;
-Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Jaworznie – Pan Wiesław Budak;
-Komendant Miejski Policji w Jaworznie – Pan inspektor (w stanie spoczynku) Krzysztof Gałuszka;
-Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” z siedzibą w Katowicach – Teresa Bracka wraz z przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia – Panem Grzegorzem Grześkowiakiem.
-Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Przemysław Dudzik;
-Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – Pani Monika Rejdych;
-Policjanci i pracownicy KMP w Jaworznie wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Podczas wystąpienia Komendant Miejski Policji w Jaworznie przedstawił krótki rys historyczny dotyczący powstania i działalności przedwojennej jaworznickiej Policji i przypomniał że, w  tym roku obchodzimy również jubileusz setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Ślaskiego, formacji, która miała za zadanie strzec bezpieczeństwa i porządku publicznego na autonomicznym obszarze II Rzeczypospolitej Polskiej, jakim było wówczas województwo śląskie. Dzisiejszy garnizon śląski Policji jest niejako kontynuatorem  historii i tradycji tej formacji, a jaworznicka jednostka, będąca jego częścią, odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Komendant dodał, że jako policjanci jesteśmy świadomi naszych korzeni oraz pamiętamy o naszych poprzednikach, którzy tak jak my służyli w Jaworznie i tak jak my stali na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Następnie Szef jaworznickich Policjantów złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom mówiąc, że służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a policjanci podejmują często decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Podziękował za zaangażowanie oraz za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności policjanci zdecydowanie i skutecznie realizują niełatwe zadania służbowe. Serdeczne życzenia skierował również do pracowników cywilnych jaworznickiej Policji, mówiąc, że od ich pracy w znacznej mierze zależy sprawność i skuteczność policyjnych działań.

Komendant podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za przychylny stosunek do Policji oraz okazane wsparcie w dążeniu do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. Podziękował również Prokuratorowi Rejonowemu oraz podległym mu prokuratorom za stałą, codzienną konstruktywną współpracę, którą jaworzniccy policjanci cenią bardzo wysoko. Komendant podziękował także reprezentantom pozostałych służb, inspekcji i instytucji za stałe codzienne współdziałanie.

Następnie odbyła się część okolicznościowa, podczas której odczytano  rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i posterunkowych. W tym roku 63 spośród 180 policjantów naszej komendy otrzymało takie nominacje. Nie zabrakło również wyróżnień dla pracowników cywilnych. Dla nich to także wyjątkowy rok w związku z obchodami 100-lecia służby cywilnej i doskonała okazja, aby podkreślić ich ważną rolę w funkcjonowaniu formacji i podziękować za poświęcenie i pełną zaangażowania pracę na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Podczas uroczystości oddano także głos stronie związkowej, która uhonorowała  Medalem „Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej Klasy” za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów następujące osoby:
• Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Łukasza Kolarczyka;
• Przewodniczącego Rady Miejskiej Jaworzna Pana Tadeusza Kaczmarczyka;
• Księdza Prałata Eugeniusza Cebulskiego – Proboszcza parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
• Komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie Pana Artura Ziębę.

Dodatkowo z rąk Przewodniczącego Związków  „Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Drugiej Klasy” otrzymał:
• Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Przemysław Dudzik;
• Kustosz  Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Adrian Rams.

„Brązową Odznaką Honorową” NSZZ Policjantów uhonorowani zostali;
Nadkomisarz Tomasz Obarski Wydział Ruchu Drogowego KMP Jaworzno;
Podkomisarz Artur Zalewski  Wydział Prewencji KMP Jaworzno;
Aspirant Sztabowy Krzysztof Pluta Wydział Prewencji KMP Jaworzno.

Medalem „30-lecia NSZZ Policjantów” odznaczony został;
Ksiądz Mariusz Olejnik – kapelan jaworznickich policjantów.

Na koniec uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Dominik Łączyk, który podziękował zebranym gościom za wsparcie i pomoc okazaną jaworznickim stróżom prawa, a policjantom dziękował za trud codziennej służby, za poświęcenie, podejmowane przez ryzyko i dyspozycyjność. Słowa uznania i podziękowania przekazał również rodzinom i bliskim policjantów.

Zwieńczeniem wczorajszej uroczystości był koncert w wykonaniu najlepszej w Polsce Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po uroczystości na wszystkich zebranych czekał piknik rodzinny. Milusińscy wraz z rodzicami mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych z nagrodami przygotowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej. Uczestnicy pikniku mieli możliwość wzięcia udział w zajęciach pierwszej pomocy, przygotowanych przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością, dziękujemy, natomiast awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.