Święto Policji w będzińskiej jednostce

W dniu 07 lipca 2022 roku w murach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Wczorajsza zbiórka będzińskich stróżów prawa w setną rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego zgodnie z tradycją stała się okazją do wręczenia policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.
Z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie
131 będzińskich policjantów otrzymało awans na wyższy stopień.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Będzin kom. Marcinem Swatek wyróżnili: medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ insp. Arkadiusza Więcka. Ponadto medalem 30-lecia NSZZ Policji wyróżniono: Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca, Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę, Wójt Gminy Bobrowniki Panią Małgorzatę Bednarek oraz 3 policjantów będzińskiej jednostki. Ponadto Honorową Odznakę NSZZP otrzymał Naczelnik Zarządzania Bezpieczeństwem Powiatu Będzińskiego Kamil Curyło.