Spotkanie ZTEiR w Częstochowie związane z obchodami XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów

24 czerwca 2021′ w miejscowości Zaborze gm. Żarki w Ośrodku Wypoczynkowym Wing-Pol /z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych z uwagi na COVID-19/ odbyło się uroczyste spotkanie wyjazdowe członków Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Częstochowie oraz ich rodzin, związane m.in z obchodami XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów .

W spokojnym zacisznym miejscu, w leśnej scenerii Zarząd Terenowy pod Przewodnictwem kol. Mariana STRZELECKIEGO zebrał kilkudziesięciu członków związku wraz z rodzinami – chętnych do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu integracyjnym.

Należy odnotować, iż Zarząd ten jest nie tylko najprężniej działającym Zarządem Terenowym Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w woj. śląskim, ale z pewnością również w kraju -biorąc pod uwagę stale rosnące uzwiązkowienie, sytuację finansową, zakres działalności oraz bezpośrednie zaangażowanie Przewodniczącego kol. Mariana Strzeleckiego, który jest również członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

Godnym podkreślenia pozostaje fakt, iż w szeregach tego zarządu oprócz koleżanek i kolegów z Częstochowy swoje miejsce znaleźli także emeryci i renciści m.in z Lublińca i Kłobucka.
Bezsprzecznie działalność Zarządu, w zakresie realizacji statutowych zamierzeń NSZZ Policjantów jest godna naśladowania, nie tylko przez emerytów i rencistów ale i czynnych zawodowo koleżanek udzielających się w działalności naszego związku .

Przedmiotowe uroczyste spotkanie oprócz elementów stricte integracyjnych, posiadało swój program, generalnie podzielony na dwa główne punkty, w których poruszono następujące kwestie ;

I.

-obchody 30-lecia powstania NSZZ Policjantów /sprawą oczywistą wydaje się kwestia, iż dopiero obecnie po zluzowaniu obostrzeń takie obchody można organizować/
-działalność jednego związku,
-nowelizacja ustawy z dnia 6 04 1990 roku o Policji art.67 w zakresie możliwości zrzeszania sie w związkach zawodowych
-tematyka przedłużenia VII kadencji organów NSZZ Policjantów -zapoznanie się z Uchwałą Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów z dnia 10.04.2021 roku,

II.

-wręczenie legitymacji dla nowo wstępujących członków NSZZ Policjantów ,
-wręczenie medali XXX-lecia NSZZ Policjantów
-wręczenie honorowych odznak NSZZ Policjantów,
-uhonorowanie jubilatów -członków związku wraz z przekazaniem życzeń i wręczeniem kart podarunkowych,
-wolne wnioski – zabranie głosu przez uczestników,

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach reprezentował Wiceprzewodniczący ds. kontaktu z mediami Maciej Dziergas – który w imieniu organizacji zakładowej NSZZ Policjantów w dalszej części zabrał glos.

W trakcie pierwszej oficjalnej części uroczystego spotkania Kol. Marian Strzelecki odniósł się do sytuacji obecnej Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Częstochowie podsumowując – która w zakresie uzwiązkowienia, zamierzeń i działań statutowych a przede wszystkim sytuacji finansowej -jest bardzo dobra. Ponadto przybliżył tematykę powstania naszego związku i co prawda spóźnione o rok z uwagi na pandemię, ale dzisiejsze obchody XXX-lecia powstanie NSZZ Policjantów.

Podsumował przychylnie działalność nie tylko Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego ale się odniósł z pozytywną oceną do działalności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kierowanego przez kol. Rafała Jankowskiego .

Tematem kolejnym była kwestia noweli art.67 Ustawy o Policji – zniesienia monizmu jednego związku . W chwili obecnej trudno jeszcze oceniać jak dalece negatywnie czy pozytywnie wpłynie to na naszą formację. Wydaje się , iż elementem decydującym pozostanie kwestia reprezentatywności. Nie można zapominać, iż w samym tylko woj. śląskim przynależność do NSZZ Policjantów deklaruje ponad 6,000 osób. Na koniec tej części kol. Marian Strzelecki poruszył temat Uchwały KNZD NSZZ Policjantów z dnia 10.04.20321 roku -dot. przedłużenia VII kadencji .Uchwała została odczytana w całości .

W części drugiej, miały miejsce bardzo sympatyczne i wzniosłe momenty. Najpierw, dwóch nowych członków związku otrzymało legitymacje członkowskie. Następnie zostały wręczone medale XXX -lecia powstania NSZZ Policjantów oraz odznaki honorowe brązowe, srebrne i złote. Wręczenia legitymacji oraz uhonorowania medalami i odznakami dokonywał Wiceprzewodniczący ZW kol. Maciej Dziergas w asyście kol. Mariana Strzeleckiego .

Ostatnim elementem tej części spotkania było uhonorowanie zacnych jubilatów. Koleżankom i Kolegom członkom związku obchodzącym tego dnia urodziny Kol. Marian Strzelecki najpierw złożył życzenia, następnie wręczył okolicznościowe ryngrafy i bony towarowe .

Jednym z uhonorowanych jubilatów był kol. Andrzej PODGÓRNY – człowiek z bogatą kartą historii w odniesieniu do NSZZ Policjantów, inicjator jego powstania, pierwszy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w ówczesnym woj. częstochowskim , b. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów .
Złożył on słowa podziękowania Przewodniczącemu kol. Marianowi Strzeleckiemu za Jego dotychczasową działalność, zasługi, zaangażowanie za obecny stan w jakim znajduje się Zarząd Terenowy – nie tylko ilościowy ale finansowy.

Po zakończonych oficjalnych wystąpieniach dalsza część miała już charakter integracyjny w formie pikniku rodzinnego.

Przewodniczącemu kol. Marianowi Strzeleckiemu oraz wszystkim członkom zarządu jak i Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w bieżącą działalność Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Częstochowie, składamy serdeczne słowa podziękowania ale i uznania za dotychczasową działalność i krzewienia wśród emerytów i rencistów ale i społeczeństwa idei Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Podziękowania kierujemy również za zaproszenie przedstawiciela ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach do wzięcia udziału w uroczystości XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów .

Osobom odznaczonym, uhonorowanym, wyróżnionym i jubilatom jeszcze raz z serca gratulujemy!

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego

 

FOTO-GALERIA