Spotkanie opłatkowe w Żywcu

19 grudnia 2017 r. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej w Żywcu, wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Żywcu zorganizował na terenie zajazdu „Szałas” w Żywcu – Zadzielu, cykliczne już spotkanie opłatkowe dla policjantów, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów policyjnych, przedstawicieli współpracujących instytucji oraz sympatyków i przyjaciół a także darczyńców wspierających działalność NSZZ Policjantów.

W spotkaniu opłatkowym udział wzięli między innymi:

kol.Zdzisław DUDKA – Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu,
kol.Damian DUC – I Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu,
kol.Wiesław KUMOREK – Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu,
kol.Maciej DZIERGAS – Wiceprzewodniczący ds.kontaktu z mediami ZW NSZZ Policjantów w Katowicach,
kol.Antoni BIEGAŃSKI – Zastępca Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KPP w Żywcu,
kol.Dariusz LACH – Prezes Koła IPA w Żywcu,
insp.Piotr KUCIA – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach (należący do NSZZ Policjantów),
podinsp.Michał ŁUKASIK – Komendant Powiatowy Policji w Żywcu (należący do NSZZ Policjantów),
podinsp.Krzysztof CZAJA – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu,
mł.insp.w st.spocz.Bogumiła BIZOŃ b.Zastępca Komendanta Powiatowego w Żywcu,
bryg. mgr inż. Andrzej Graca -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
ppłk.SG Zenon Woźniak – Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej,
mgr Sławomir WALCZAK – Komendant Straży Miejskiej w Żywcu,
mgr inż. Marian Knapek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka,
mgr inż. Piotr Olesiak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ujsoły,
mgr inż. Andrzej Żbikowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jeleśnia,
Mirosław Marek – Komendant Straży Leśnej w Jeleśni,
Antoni SZLAGOR – Burmistrz Miasta Żywiec,
Antoni KALATA – Starosta Żywiecki,
Marcin LORANC – Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu,
Agnieszka MICHULEC – Prokurator Rejonowy w Żywcu,
dr Bogusław WYLECIAŁ – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Żywcu,
mgr Janusz MICHAŁEK – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach.

Przy akompaniamencie młodzieżowej kapeli góralskiej z Zespołu Szkół Mechanicznych w Żywcu i krótkiej modlitwie zainicjowanej przez o.Bogdana Kocałdę z Parafii Świętego Mikołaja Biskupa Klasztoru Franciszkanów w Rychwałdzie połamano się opłatkiem i złożono sobie świąteczne życzenia.

Maciej Dziergas/rzecznik prasowy/