Spotkanie integracyjne ZT NSZZ Policjantów w Rudzie Śląskiej

W dniu 2 lipca 2022 roku Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów zorganizował spotkanie integracyjne
z okazji XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach reprezentował;
kol.Jacek BRYŁA- Wiceprzewodniczący ZW ds.finansowych

W trakcie spotkania Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Rudzie Śląskiej kol.Robert CHŁODEK
wyróżniającym się osobom wręczył medale okolicznościowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Koleżankom i Kolegom wyróżnionym składamy serdeczne GRATULACJE i słowa uznania !

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Rudzie Śląskiej składa serdeczne podziękowania dla
Strongman Scaffold Alarms Ltd Pana Łukasza Pawlik oraz zespołu muzycznego THE ARGUMENT,
którzy wsparli imprezę.

Przewodniczący ZT NSZZP w Rudzie Śląskiej
Kol.Robert Chłodek