Spotkanie integracyjne w Rudzie Śląskiej

3 lipca 2021 roku Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Rudzie Śląskiej zorganizował spotkanie integracyjne z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji oraz z okazji XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów .

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach reprezentowali :

kol. Jacek BRYŁA -Wiceprzewodniczący ZW ds. finansowych
kol. Dariusz TABAS -członek ZW

W trakcie spotkania, z wniosku Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Rudzie Śląskiej kol. Roberta CHŁODKA wyróżniającym się osobom zostały wręczone medale okolicznościowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Koleżankom i Kolegom wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i słowa uznania !

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Rudzie Śląskiej składa serdeczne podziękowania na ręce darczyńców, dzięki którym udaje się organizować szereg zamierzeń związkowych: Mettalica Data Science Consulting Pana Tomasza Błaszczyka, EasySEM Panów Szymona Frydrych i Krzysztofa Skoczylas oraz Strongman Scaffold Alarms Pana Łukasza Pawlik

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego