Senat RP podjął uchwałę dotyczącą rehabilitacji prawnej policjanta

21 grudnia 2017 roku Senat RP podjął Uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. W tej sprawie NSZZ Policjantów w 2017 roku skierował stosowne petycje do organów Państwa.

Uchwała Senatu RP oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w załączniku: