Sejm minutą ciszy uczcił pamięć funkcjonariuszy poległych w okresie II wojny światowej

W przeddzień Święta Policji posłowie w Sejmie RP minutą ciszy uczcili pamięć funkcjonariuszy poległych w okresie II wojny światowej, zamordowanych w łagrach sowieckich.

Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w liście skierowanym do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji z okazji Święta Policji napisał: Zawsze możecie liczyć na wsparcie ze strony państwa.

W tym roku także realizujemy program modernizacji, ponieważ nowoczesne warunki służby i pracy są jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – podkreślił Minister w liście.

W imieniu Ministra Kamińskiego list do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odczytał Szef Gabinetu Politycznego Michał Prószyński

Z kolei w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy powołania Policji Państwowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Szef Gabinetu Politycznego Michał Prószyński.

źródło: https://twitter.com/KancelariaSejmu 23 lipca 2020