Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów.

W załączniku zamieszczamy tekst Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów.