Rosną mnożniki w służbach MSWiA, żołnierze na przedostatnim miejscu – komentuje portal mundurowy. pl

Od 1 maja br. rozporządzeniem Rady Ministrów zwiększono mnożniki określające przeciętną wysokość uposażenia strażaków z 3,13 do 3,22 krotności kwoty bazowej wynoszącej obecnie 1523,29 zł, a policjantów i strażników granicznych z 3,19 do 3,28 krotności tej kwoty. Oczekiwania funkcjonariuszy są znacznie większe, o czym świadczą wyniki ankiety protestacyjnej opublikowane na stronie www.nszzp.pl . Niemal wszyscy głosujący oczekują rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – komentuje Ryszard Choroszy na portalu mundurowy.pl

Policjant zarobi więcej niż żołnierz zawodowy

Od 1 stycznia 2017 r. wskaźniki w służbach MSWiA były na ogół niższe niż żołnierzy zawodowych, ustalone na poziomie 3,20 krotności tej kwoty. Innymi słowy, przeciętne uposażenie policjanta będzie o 122 zł wyższe niż kadry zawodowej WP. Należy przypomnieć, że wskaźnik żołnierzy zawodowych nie zmienił się od 1 stycznia 2017 r. gdy rozporządzeniem prezydenta RP z 4 sierpnia 2016 r. został podwyższony z 2,95 do 3,20 krotności kwoty bazowej. Niższe przeciętne zarobki w służbach mundurowych mają jedynie funkcjonariusze Służby Więziennej (3,19).

Wyższe uposażenia ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wynikają z decyzji Rady Ministrów z końca września 2017 r. o podwyższeniu najniższych uposażeń, by zmotywować kandydatów do tych służb. Na ten rząd przeznaczył ok. 150 mln zł. Szczegóły tych podwyżek pojawiły się zostały niedawno zaakceptowane przez Radę Ministrów i szefa MSWiA w rozporządzeniach opublikowanych w Dzienniku Ustaw.

W jaki sposób podzielono te środki?

U strażaków – rozporządzeniem MSWiA z 26 kwietnia br. – podwyższono uposażenie w najniższej pierwszej grupie ( stażysta) do 1,08 krotności kwoty bazowej , a w grupie drugiej ( młodszy technik) – do 1,26 kwoty bazowej wynoszącej obecnie 1523,29 zł. W sumie daje to 1874 zł brutto plus wynagrodzenie za posiadany stopień ( w przypadku strażaka jest to 1072 zł, starszego strażaka – 1082 zł a sekcyjnego – 1122 zł ) plus dodatki. W sumie zwiększyły się zarobki strażaków pełniących służbę na stanowiskach w grupach zaszeregowania od 1 do 8, z czego w grupach 1-5 przeciętna podwyżka wyniosła 202 złote, natomiast w grupach 6-8 – średnio o 102 złote.

Podwyżki miały objąć najniższe stanowiska. Tymczasem w Służbie Ochrony Państwa, następcy Biura Ochrony Rządu nie podwyższono najniższego uposażenia zasadniczego kursanta ( szeregowego), wynoszące 1760 zł brutto. Skorzystali za to funkcjonariusze na stanowisku podoficera( grupa 13), którym podwyższono uposażenie z 1960 zł do 2110 zł, a także starsi funkcjonariusze oraz eksperci ( chorąży, grupa 11, wzrost o 75 zł). Do tego dochodzą stawki uposażenia według stopnia służbowego. W przypadku szeregowego jest to kwota 700 zł, starszego szeregowego 750 zł, kaprala – 800 zł a chorążego – 1100 zł. MSWiA przewiduje, że mnożnik kwoty bazowej wzrośnie w SOP o 0,08 z poziomu 3,31 do 3,39.Do Służby Ochrony Państwa trafi prawie 2,5 mln złotych, a podwyżki dotyczyć będą 1 867 stanowisk.

Policjanci opowiadają się za ogólnopolskim protestem i strajkiem włoskim

W Policji – podobnie jak w Straży Granicznej – mnożnik kwoty bazowej został podniesiony do 3,28. Pieniądze trafić mają do najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Do tej pory nie opublikowano rozporządzenia MSWiA o nowych stawkach w policji, ale z projektu wynika, że będą podwyższone stawki uposażenia zasadniczego w grupach zaszeregowania 2 i 3 ( przeciętny wzrost wyniesie 202 zł brutto) oraz 4 i 5 ( 102 zł).

W rozporządzeniu zaplanowano też zwiększenie wysokości dodatku stołecznego. Ten wzrosnąć ma o 11,5 proc. z poziomu 20 proc. kwoty bazowej do poziomu 31,5 proc. Po zmianach dodatek stołeczny wynieść ma 479,90 zł.

W Policji, podwyżką objętych będzie 74 734 stanowiska, a łączna kwota jaka trafić ma do Policji to ponad 98 mln złotych.

Pomimo podwyżek, entuzjazmu u funkcjonariuszy nie ma. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych oczekiwała podwyżek na poziomie ok. 650 zł. Dlatego Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji opublikował na swojej stronie ankietę protestacyjną. Związkowcy zapowiedzieli ją po spotkaniu z szefem MSWiA. W ciągu tygodnia, (od wieczora 23 kwietnia do 30 kwietnia) ankietę na portalu internetowym nszzp.pl wypełniło ponad 12 tysięcy funkcjonariuszy. Z tej liczby niemal wszyscy (99,5 proc. ) uczestnicy ankiety opowiedzieli się za wszczęciem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, z tego za udziałem w ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie głosowało ok. 90 proc. osób. Tyle samo jest zwolennikami protestu włoskiego. Trzy czwarte uczestników ankiety poparło utworzenie mundurowego miasteczka protestacyjnego w Warszawie i niemal tyle samo uznało, że właściwą formą protestu jest pikieta w Brukseli.

W sytuacji, gdy od 1 stycznia 2019 r. służby MSWiA mają otrzymać kolejne podwyżki w średniej wysokości ok. 300 zł na etat, powstaje pytanie, czego mogą spodziewać się funkcjonariusze Służby Więziennej czy też żołnierze zawodowi, którzy protestować nie mogą. R.Ch.

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/ 2 maja 2018