Rafał Jankowski złoży w Sejmie petycję w sprawie podjęcia prac nad kadencyjnością Komendanta Głównego Policji i niezależnego finansowania formacji

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zapowiedział złożenie w Sejmie petycji w sprawie podjęcia prac nad kadencyjnością Komendanta Głównego Policji i niezależnego finansowania formacji.

Agresywna kampania, jaką prowadzą za pośrednictwem portali społecznościowych i mediów niektóre środowiska oraz część polityków, przyczynia się do wzrostu agresji wobec policjantów. Takie działania mogą doprowadzić do radykalnego spadku zaufania do naszej formacji, dbającej na co dzień o bezpieczeństwo Polaków.

Z tego powodu Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski złoży dzisiaj w Sejmie petycję w sprawie podjęcia prac nad kadencyjnością Komendanta Głównego Policji i niezależnego finansowania formacji. Proponowane rozwiązania ucięłyby zarzuty o braku apolityczności Policji.

NSZZ Policjantów od lat wskazywał na potrzebę podjęcia działań w tym kierunku. Ostatnie wydarzenia i opinie niektórych środowisk, iż Policja działa na zlecenie polityczne nie pozostawia wątpliwości, że sprawa powinna zostać jak najszybciej podjęta.

 

W załączeniu oświadczenie przewodniczącego NSZZ Policjantów.