Projekty rozporządzeń MSWiA w sprawie podwyżek dla pozostałych służb mundurowych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA ukazały się rozporządzenia w sprawie podwyżek dla służb mundurowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Tekst projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia o podwyżkach dla Służby Więziennej wydaje Minister Sprawiedliwości.