Projekt Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach

Odrestaurowanie i objęcie patronatem miejsca wiecznego spoczynku funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej w powiecie wołyńskim to projekt Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach.

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”

(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938 r.”)

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach przystępuje do realizacji projektu

     MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN 2017′

Celem projektu są działania  zmierzające do upamiętnienia i objęcia patronatem przez nasz zarząd  jednego z grobów  policjanta II Rzeczpospolitej, który swoje życie oddał w obronie polskich obywateli na kresach wschodnich w latach 1920-1944 w powiecie Wołyńskim /obecnie Ukraina /.
Najpierw planujemy uprzątnięcie i odrestaurowanie wybranej mogiły, a następnie cykliczne już dbanie o miejsce wiecznego spoczynku naszego przedwojennego kolegi .
Zamierzenie realizowane jest przy nieocenionej pomocy kolegów z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie, ze szczególnym podkreśleniem osobistego zaangażowania  Przewodniczącego kol. Artura GARBACZA oraz emerytowanych kolegów Piotra MIKITIUKA i Sławomira TELEONA – za co już  dzisiaj jesteśmy im serdecznie, z całego serca wdzięczni .
To właśnie dzięki uprzejmości kolegów z Zarządu lubelskiego, w dniu 24 maja br. mieliśmy okazję wziąć udział w cyklicznym już wyjeździe kolegów z Lublina na miejsca wiecznego spoczynku we Włodzimierzu Wołyńskim i Kisielinie – gdzie wspólnie porządkowaliśmy mogiły. Była  okazja zobaczyć stan nagrobków, skalę potrzeb a ponadto  wytypować grób do objęcia naszym patronatem.

Pierwszy wyjazd roboczy członków śląskiego zarządu zaplanowany został na 19-20  czerwca br.

Maciej Dziergas
Rzecznik Prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Plakat projektu w załączniku (pozostałe fotki w galerii: Kisielin 2017′)