Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony

(…) Przeprowadzony w grudniu 2015 r. audyt w Biurze Ochrony Rządu wykazał ogromną skalę zaniedbań i zaniechań przede wszystkim w zakresie dramatycznego niedofinansowania budżetu formacji oraz braku koncepcji modernizacji istniejącej struktury organizacyjnej, która nie uległa rzeczywistej zmianie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 marca 2001 r. – o Biurze Ochrony Rządu, a także modelu przebiegu służby, czy wprowadzenia aktywnej polityki rekrutacyjnej (…) czytamy między innymi w uzasadnieniu projektu.

Tekst projektu i uzasadnienia w załączniku