Pracodawca nie może zapisać pracownika na szczepienie bez jego zgody.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Nawet dla osób z grup zawodowych szczególnie narażonych na kontakt z wirusem, jak pracownicy ochrony zdrowia czy nauczyciele. Pracodawca nie może więc sam, bez wiedzy i zgody pracownika, zapisać go na szczepienie. Jeśli to zrobi, to działa bezprawnie. W grę wchodzi też naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “Pracodawca nie może zapisać pracownika na szczepienie bez jego zgody”.

Tylko w przypadku podjęcia decyzji o obligatoryjności szczepień można by mówić o gromadzeniu danych bez zgody zainteresowanych (art. 47 Konstytucji RP).

Niektórzy pracodawcy różnymi metodami usiłują zachęcić czy wręcz zmusić pracowników do szczepień. Niektórzy przejmują inicjatywę za swoich pracowników zapisując ich do kolejki.

Eksperci nie mają wątpliwości, że nawet wykonywanie zawodu medycznego nie daje pracodawcy prawa do wpisania pracownika na listę osób do zaszczepienia.

Gdy pracodawca zapisze na szczepienie pracownika bez jego zgody.
Pracownicy, którzy zostaną zgłoszeni na szczepienie przez pracodawcę, który wcześniej nie poinformował ich o takim zamiarze i nie zapytał o zgodę na zapisanie, nie są bezradni. – Pracownik, którego pracodawca zapisał na szczepienie przeciwko COVID-19 bez jego zgody powinien w pierwszej kolejności zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nawet przy założeniu „interesu publicznego” takiego działania (zapisania na szczepienie) nie ma podstaw dla pominięcia obowiązku informacyjnego.

Wynika to z faktu, że nastąpiło nieuprawnione przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych przez pracodawcę w celu zgłoszenia na szczepienie, na co pracownik nie wyrażał zgody. Po drugie powinien wystąpić do pracodawcy na piśmie o wyjaśnienie sprawy.

Po trzecie zaś powinien zawiadomić placówkę medyczną, w której ma odbyć się szczepienie, że nie jest zainteresowany szczepieniem, tak aby instytucja ta mogła w jego miejsce zapisać inną osobę, chętną do zaszczepienia, aby nie zmarnowało się miejsce w planie szczepień.

Czytaj więcej na Prawo.pl: