Powołanie koordynatora ds. problematyki antymobbingowej i dyskryminacji ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Uchwałą nr 6/VII/2021 z dnia 4 .02.2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego na swoim posiedzeniu online, powołał w strukturach zarządu – koordynatora ds. problematyki antymobbingowej i dyskryminacji w osobie kol. Wiceprzewodniczącego ds. finansów Jacka BRYŁY – w odniesieniu do zagadnień mogących wyczerpywać znamiona mobbingu lub dyskryminacji w garnizonie śląskim .

W przypadku konieczności lub potrzeby nawiązania kontaktu, udzielenia ewentualnej porady lub pomocy w przedmiotowych sprawach poniżej podaję dane kontaktowe do koordynatora :

tel. (32) 200 20 36
tel. kom. 796 462 493
e-mail  jacek.bryla@ka.policja.gov.pl

******************
Maciej Dziergas
rzecznik prasowy ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego