Posłowie domagają się wyjaśnień na temat działań Policji podejmowanych w związku z odbywającymi się protestami.

Na dzień 9 grudnia 2020′ zostało zwołane posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), na którym posłowie wysłuchają informacji Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na temat działań Policji podejmowanych w związku z organizowanymi na terenie całego kraju protestami osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn.. akt K1/20, który będzie skutkował zaostrzeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w szczególności poprzez wskazanie:

  1. Powodów, które uzasadniały użycie przez funkcjonariuszy Policji w trakcie w/w protestów środków przymusu bezpośredniego nieadekwatnych do okoliczności, w tym pałek teleskopowych przez nieumundurowanych i nieoznakowanych funkcjonariuszy Policji.
  2. Faktycznych przyczyn interwencji Policji podejmowanych w miejscu zamieszkania oraz wobec osób, które utożsamiają się z demonstrującymi lub brały udział w w/w protestach, a które nie ukończyły 18 roku życia oraz wobec dziennikarzy relacjonujących przebieg przedmiotowych demonstracji.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy posłów przekazany w dniu 27 listopada 2020 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.