Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

W dniu 19.05.2022 roku w siedzibie  KWP Katowice odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego, z udziałem członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz mecenasa Jerzego Feliksa.

Przedmiotem posiedzenia oprócz zatwierdzenia decyzji Prezydium było formalne ogłoszenie Kampanii
Sprawozdawczo -Wyborczej do kolejnej już VIII kadencji NSZZ P.