POLICE in times and after COVID-19 crisis

Europejska centrala policyjnych związków EPU, pyta nas o ewentualny protest solidarnościowy. Mamy nadzieję, że nie trzeba będzie takich działań podejmować.

If the working conditions of police officers are cut back, is your police union prepared for an European Police Union – coordinated police demonstration for and with police officers in Europe (organized by all police unions on the same day)?*

*Jeśli świadczenia funkcjonariuszy policji zostaną zmniejszone, czy wasz związek zawodowy policjantów jest przygotowany na koordynowaną przez Europejski Związek Policji demonstrację policji dla wszystkich funkcjonariuszy policji w Europie (zorganizowanej przez wszystkie związki policyjne tego samego dnia)?