Podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SKW o 468 zł

Przeciętne uposażenie funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego wyniesie od 1 stycznia br. 4,95 krotność kwoty bazowej, czyli ok. 7 540 zł brutto – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia Rady Ministrów. W rzeczywistości, średnia podwyżka wyniesie 468 zł brutto.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej (Dz. U. poz. 611), ta wielokrotność stanowi 3,40 krotność kwoty bazowej. Od 2009 r. ta kwota pozostaje bez zmian i wynosi 1523,29 zł. W tej sytuacji, podwyżka powinna wynieść średnio 2361 zł brutto na jednego funkcjonariusza, na co pozwalają środki zarezerwowane w tegorocznej ustawie budżetowej. Ale tak wysoki planowany wzrost zarobków na jeden etat nie oznacza, że tyle przeciętnie otrzymają funkcjonariusze SKW. W rzeczywistości, jak można wywnioskować z dwóch opublikowanych niedawno projektów przepisów wykonawczych ministra obrony narodowej, przeciętny wzrost uposażenia zasadniczego (średnio we wszystkich grupach zaszeregowania) funkcjonariusza SKW wyniesie tylko 468 zł brutto miesięcznie.

Z projektu rozporządzenia MON dotyczącego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SKW oraz wzrostu z tytułu wysługi lat wynika, że stawki odpowiadające poszczególnym grupom zaszeregowania zwiększą się od 3,4 proc. do 15 proc. Najwyższe wskaźniki wzrostu tych stawek dotyczą najniżej zaszeregowanych grup. Przykładowo:

• w grupie zaszeregowania 01 stawka uposażenia zasadniczego wzrosłaby do kwoty 2.300 zł, czyli o 15 proc.;
• w grupie zaszeregowania 26 stawka uposażenia zasadniczego zwiększyłaby się do kwoty 9.055 zł, czyli o 3,4 proc.

Jednocześnie planuje się nowelizację rozporządzenia MON z 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW. Na tej podstawie, dodatek za posiadany przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stopień służbowy wyniesie przykładowo dla: szeregowego SKW 375 zł, starszego sierżanta – 520 zł, starszego chorążego – 685 zł, porucznika – 890 zł, majora, pułkownika – 1260 zł a generała brygady – 1380 zł.

Podwyższenie tych stawek w poszczególnych grupach oznacza także wzrost dodatku za długoletnią służbę wojskową. Łączny wzrost uposażenia wyniesie zatem średnio 468 zł brutto na jednego funkcjonariusza.

Należy przypomnieć, że żołnierzom zawodowym, w tym skierowanym do SKW podwyższono od stycznia 2017 roku stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach od 300 zł do 550 zł w zależności od stopnia etatowego, a obydwie grupy wykonują w SKW te same zadania.

W sumie na tegoroczne podwyżki funkcjonariuszy SKW zarezerwowano prawie 5 mln zł. Podwyżki mają zachęcić do podejmowania służby w SKW przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz zmotywować funkcjonariuszy do lepszej służby. SKW planuje zatrudnić w ciągu 3 lat ok. 150 osób, co spowoduje wzrost budżetu na wydatki osobowe w wysokości ok. 5,8 mln zł tylko w przyszłym roku.

O planowanych podwyżkach funkcjonariuszy SKW pisaliśmy rok temu z okazji opublikowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów podwyższający wskaźnik z 3,40 do 4,55 krotności kwoty bazowej. Ale jak się okazało, te regulacje nie weszły w życie. Za to w 2016 r. podwyższono uposażenia żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy MSWiA prawie o 200 zł. W tym roku kadrze zawodowej WP podwyższono od stycznia 2017 stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach od 300 zł do 550, nie licząc wyższych dodatków do wynagrodzenia. R.Ch.

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/ 4 sierpnia 2017