Pilny wniosek do KGP o jednoznaczną interpretację pojęcia „doprowadzenie”…

5 grudnia br. Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował na ręce Komendanta Głównego Policji pismo zawierające wniosek o ponowną interpretację pojęcia „doprowadzenie”, w części dotyczącej wskazania czynności legitymowania jako formy doprowadzenia a tym samym ucieczki osoby legitymowanej, jako „wydarzenia nadzwyczajnego”, wyrażonej w piśmie z dnia 13 stycznia 2017′, jako zbyt daleko idącej.
Ta interpretacja oraz jej uzasadnienie, nakazująca traktować każdą z osób, wobec której policjanci podejmują czynności legitymowania, jako osobę poszukiwaną lub wobec której z całą pewnością istnieje konieczność doprowadzenia do jednostki Policji, w zgodnej opinii środowiska policjantów, wymaga bardzo radykalnego podejścia do każdej osoby, wobec której podejmowane są czynności policyjne, zgodnie z zasadą przysłowiowego „trzymania palca na spuście”.

Do wniosku załączono Decyzję Prezydium ZG NSZZ Policjantów z 29.11.2017 r.

Pismo i decyzja w załączniku.

Załączamy także opinię prawną adw. Kacpra Matlaka w sprawie definicji „doprowadzenia