PILNE – BEZ MASECZEK W RADIOWOZACH!

Od 17 października 2020′ funkcjonariusze Policji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w radiowozach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – patrz § 27.

w § 27:
a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie”,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020′ w załączniku.

źródło: https://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7637,0.htm 21 października 2020