Czy państwo polskie pamięta o swoich bohaterach?

(…)Zginął dnia 13.12.1923 r. w pościgu podczas utarczki z bandytami. Osierocił żonę i trójkę dzieci. Pochowany w Kisielinie. – Tak brzmi fragment zapisku o post. Joachimie Ciepielowskim z listy nagrobków policjantów pochowanych na Wołyniu(…)

Czy państwo polskie pamięta o swoich bohaterach?

Wygląd cmentarza w Kisielinie napawa smutkiem.

Znajdujący się na skraju miejscowości, tak tragicznie zapisanej w historii naszego kraju, cmentarz wydaje się być zapomniany, a widok niezabezpieczonych grobów rozkopanych przez hieny cmentarne sprawia przygnębiające wrażenie.

Nieubłagany czas z zarośniętych płyt nagrobnych wymazuje napisy.

Tak dzieje się także z grobem post. Joachima Ciepielewskiego.

W dniach 9-12.09.2017 r. przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego po raz kolejny odwiedzili groby polskich policjantów na Wołyniu starając się ocalić je od zniszczenia i zapomnienia. Staraliśmy się zrobić co mogliśmy, ale pracy jest ogrom…

Dlatego podjęliśmy decyzję o otoczeniu grobu post. Joachima Ciepielowskiego stałą opieką na wzór opieki nad grobami polskich policjantów w Lubomlu, post. Władysława Biegańskiego i post. Józefa Snochowskiego. O miejsca pamięci po tych dwóch bohaterach od wielu lat dbają nasi Koledzy z zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Więcej na ten temat na portalu – http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/nagrobki-policyjne-na-wolyniu/

Więcej fotografii w galerii