Oświadczenie o współpracy związków zawodowych policjantów Grupy Wyszehradzkiej

W trosce o przyszłość naszych ojczystych krajów, to jest: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, na podstawie umowy, podjętej przez Rządy naszych krajów w 1991 roku o współpracy w zakresie wspólnego dążenia do dobrobytu i bezpieczeństwa naszych obywateli, w ramach „Grupy Wyszehradzkiej”, związki zawodowe policjantów naszych krajów, to jest:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Polsce
FüggetlenRendőrSzakszervezet
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
Odborový zväz polície v Slovenskej republike

zdecydowały:

•    Nawiązać wzajemną współpracę w celu wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia działań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa obywateli naszych krajów.

•    Podejmować wspólne i wspierać swoje wzajemne dążenia, zmierzające do poprawy warunków płacy i pracy policjantów i funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne naszych krajów.

•    Wspólnie organizować i przeprowadzać spotkania integracyjne naszych członków, zmierzające do zbliżenia i wzajemnego poznania naszych kultur, tradycji i dążeń.

•    Inicjować wspólnie działania mające na celu stałe umocnienie wspólnoty europejskiej, jej rozwój i doskonalenie, celem poprawy bezpieczeństwa obywateli wszystkich krajów Unii  Europejskiej.

RafałJankowski
przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

GézaPongó
főtitkár Független Rendőr Szakszervezet

Milan Štěpánek
předseda Nezávislého odborového svazuPolicie České republiky

Marián Magdoško
predseda Odborového zväzu polície v SR

Oryginał Oświadczenia w załączniku:

ZAŁĄCZNIKI