Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rehabilitacji funkcjonariuszy

4 września br. RPO wystąpił do Senatu RP gdzie jest procedowany projekt ustawy o Policji o dokonanie korzystnych dla policjantów zmian w ustawie.
Rzecznik Praw Obywatelskich podejmował problem rehabilitacji pomówionych policjantów i postulował skorelowanie regulacji prawnych w celu stworzenia mechanizmu umożliwiającego policjantowi wynagrodzenie szkody z tytułu niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego ze służby. Wymaga to stworzenia podstaw do stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji o wydaleniu ze służby. Brak tej możliwości uniemożliwia realizację konstytucyjnego prawa określonego w art. 77 ust. Konstytucji RP.
Przypominamy, że temat ten podnosił także Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Petycjach skierowanych do MSWiA.

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich w załączniku