Oferta grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na podstawie licznych zapytań Funkcjonariuszy podjął działania umożliwiające skorzystanie z nowej oferty InterRisk grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia.

Wyłoniona w ramach konkursu przeprowadzonego przez Konsorcjum Mentor S.A. – PWS Konstanta S.A. oferta wyróżnia się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczonym:

• umożliwi rehabilitację po urazie,
• chroni dziecko przez 24 h na dobę w Polsce i za granicą,
• obejmuje wyczynowe i rekreacyjne uprawianie sportu bez dopłaty,
• zapewnia wysokie sumy za poważne choroby sepsa, borelioza itp.,
• gwarantuje odszkodowanie za leczenie szpitalne już od 1-go dnia pobytu,
• uwzględnia świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu COVID-19.

Nie bez znaczenia są również wysokości świadczeń oraz składka za poszczególne warianty ubezpieczenia.
Dodatkowym atutem tej oferty jest również brak stosowania ograniczenia odpowiedzialności w sytuacji, kiedy do zdarzenia dojdzie w związku z epidemią/ pandemią.
Składka roczna (płatna jednorazowo) musi zostać opłacona przez Funkcjonariusza/Pracownika na wskazane przy rejestracji subkonto.
Mając na uwadze powyższe proszę o przekazanie informacji wraz z ulotką i procedurą obsługi do osób zajmujących się ubezpieczeniami na terenie jednostek organizacyjnych.

Ze związkowym pozdrowieniem

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

 

Załączniki:
Pismo przewodnie ZG NSZZ Policjantów
Ulotka NNW Szkolna Polisa
Procedura rejestracji i obsługi