OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŻYWCU

sali koncertowej szkoły muzycznej w Żywcu odbyły się Obchody Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Żywcu młodszy inspektor Krzysztof Czaja. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż latach ubiegłych. Jednak, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, do awansowania policjantów na wyższe stopnie, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania wszystkim za ich służbę i zaangażowanie.
Obchody Święta Policji w Żywcu odbyły się w sali koncertowej szkoły muzycznej. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu oraz złożenia wiązanki pod Tablicą Pamięci przodownika Józefa Szczepanika, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną w dniu 1 września 1939 roku oraz pod Pomnikiem Pamięci Policjantów II RP, którzy oddali swe życie za wolność i wierność Polsce.

Następnie w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP w Żywcu odprawiona została Msza Święta. Po mszy, w sali koncertowej szkoły muzycznej odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i ofiarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie.

Po przemówieniu, policjantom i policjantkom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia przyznane przez władze samorządowe. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę.

W czasie uroczystości związkowcy policyjni uhonorowali działaczy i osoby wspierające działalność związkową wręczając im medale z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Wyróżnienia wręczali Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu Wiesław Kumorek. Po wręczeniu medali głos zabrał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Michał Szczęśniak, który skierował w stronę policjantów słowa podziękowania za ciężką służbę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków w tak trudnych dla nas wszystkich czasach.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście w osobach Wicestarosty Żywieckiego oraz Burmistrza Miasta Żywca, którzy podziękowali policjantom za trud i ryzyko, jakie podejmują każdego dnia służby dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Krzysztof Czaja, który podziękował policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. Podziękowania skierował także w stronę wszystkich osób i instytucji, które na co dzień wspierają policjantów w ich służbie.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości byli się m.in.: Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ Policjantów w osobach Michała Szczęśniaka oraz Wiesława Kumorka, Prokurator Rejonowy żywieckiej prokuratury Pani Małgorzata Tomczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu mł. bryg. Łukasz Węgliński, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej major Jarosław Olewiński, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żywcu Pan Jarosław Stopka, mł.insp. w stanie spoczynku Michał Łukasik, Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego oraz ich przedstawiciele, Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Władysław Pindel oraz Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Żywiec Pan Dariusz Lach, a także przedstawiciele instytucji i dyrektorzy szkół z którymi żywieccy policjanci na co dzień współpracują. Na uroczystości obecny był również Kapelan żywieckich policjantów Ksiądz Proboszcz Piotr Pokojnikow oraz Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Żywcu Ksiądz Grzegorz Gruszecki.