Obchody Święta Policji w Zabrzu

W zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. W tym roku obchodzona jest 100. rocznica powstania Śląskiej Policji. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć wręczyli policjantom mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 126 funkcjonariuszy.

Zabrzańskie obchody policyjnego święta uświetniło wielu znamienitych gości, wśród których Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Nie zabrakło również przedstawicieli, prokuratury, służb mundurowych, dyrektorów instytucji i zakładów pracy, a także przedstawicieli stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także Komendant Miejskich Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski.

Uroczystą akademię zapoczątkowało odegranie przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach hymnu narodowego, po którym lektor w imieniu gospodarza imprezy Komendanta Miejskiej Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć przywitał zebranych gości.  Następnie Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej – ksiądz por. Joachim Gondro wygłosił mowę oraz złożył modlitwę, po której minutą ciszy uczczono pamięć poległych policjantów. Następnie przystąpiono do części głównej uroczystości, jaką było wręczenie nominacji na wyższe stopnie policyjne przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Komendanta Miejskiego Policji. Awanse otrzymało w sumie 126 policjantów. W korpusie oficerów awansowano 3 policjantów, w korpusie aspirantów 56 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów awansowano 53 mundurowych, a w korpusie posterunkowych – 14 policjantów.

Następnie dziesięciu policjantom, którzy osiągnęli w ostatnim półroczu najlepsze wyniki, Prezydent Miasta Zabrze wręczyła wyróżnienia oraz nagrody. Wśród wyróżnionych policjantów znalazło się trzech dzielnicowych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali – Krzyżów Niepodległości NSZZ Policji, z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. Aktu wręczenia dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP mł.insp. Grzegorza Kuliberde oraz w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP w Zabrzu mł. Asp. Bartosza Dominiczewskiego nadkom. Agnieszka Adamczyk.

 

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu insp. Dariusza Kopcia, tabliczek okolicznościowych, które upamiętniały Jubileusz 100-lecia Policji Województwa Śląskiego.

Następnie głos zabrał Komendant Miejskiej Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć który w swoim przemówieniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę, a także odniósł się do współpracy z innymi instytucjami.

Następnie przemawiała Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik, która podziękowała za prace policjantów i podkreśliła ważną rolę ich służby dla mieszkańców Zabrza. Głos zabrał również Joachim Wienchorn – przewodniczącego Komisji Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego w Zabrzu.

Uroczystości zakończyło przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna, który podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie, oraz za wyrzeczenia i poświęcenie w służbie.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym.