Obchody Święta Policji w Rudzie Śląskiej

15 lipca 2020 roku o godzinie 13.00 w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hallera 9 odbyła się Uroczysta Zbiórka z okazji ŚWIĘTA POLICJI.

101 policjantów odebrało nominację na wyższy stopień.Z kolei czternastu policjantów zostało wyróżnionych Krzyżem Niepodległości Kl II, czterech funkcjonariuszy w tym jeden w stanie spoczynku Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl I . Również dwie osoby cywilne zostały odznaczone Krzyżem Niepodległości KL II .

W uroczystości wzięli udział; mł. insp. Mariusz Luszawski – Komendant Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, nadkom.Dawid Gil -Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Rudzie Śląskiej asp.szt. Robert Chłodek oraz zaproszeni goście tj; Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer, insp. Grzegorz Strzęciwilk oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach Michał Szczęśniak.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej mł. insp. Mariusza Luszawskiego za zorganizowanie Święta Policji w tym trudnym okresie związanym z epidemią.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz przy użyciu środków ochrony osobistej.

 

tekst/zdjęcia R.Chłodek
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Rudzie Śląskiej