Obchody Święta Policji garnizonu mikołowskiego

Lipiec jest dla funkcjonariuszy Policji szczególnym miesiącem. To bowiem czas awansów, nominacji i odznaczeń zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień pracują. W miniony piątek w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji garnizonu mikołowskiego. Nominacje na wyższe stopnie policyjne wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

Obchody Święta Policji były też doskonałym momentem na wręczenie odznaczeń związkowych. Medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – za wsparcie i pomoc w działaniach Zarządu – zostały przyznane ośmiu osobom. Wyróżnieni zostali: Starosta Mikołowski Mirosław Duży i jego Zastępca Tadeusz Marszolik, Burmistrz Orzesza Mirosław Blaski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Damian Krawczyk, dyrektor KWK Bolesław Śmiały Grzegorz Conrad, Naczelnik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Bartłomiej Depta, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Bartłomiej Marek, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu podkomisarz Przemysław Panfil oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów aspirant sztabowy Artur Mendera.

Medale wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów aspirant sztabowy Jacek Bryła.